Rõ ràng với một trò chơi phổ biến như Pokemon Go, nó không chỉ là mỏ vàng cho nhà phát triển game mà còn rất nhiều ngành khác nữa.