Mới đây, Samsung đã ẩn ý rằng các thiết bị thuộc Galaxy S Series trong tương lai sẽ chỉ sử dụng màn hình cong.