Đây là một ý tưởng hết sức thú vị về một công cụ ngôn ngữ online "không thế sai sót" qua việc khai thác dữ liệu từ các trang tin nổi tiếng.