Cảnh báo: Chống chỉ định với các thanh niên lười đọc sách cũng như ít kiên nhẫn.