Phát minh vĩ đại xe bus dạng chân có thể chỉ là trò lừa đảo để lấy tiền của các nhà đầu tư.