Sản phẩm Samsung Soundbar HW-K950 dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 8/2016 với giá công bố là 29.990.000 đồng.