Không chỉ thay đổi qua từng môn thể thao, chế độ ăn còn cá nhân hóa với từng vận động viên.