Bí ẩn 30 năm đã được hóa giải, và thiên Einstein, một lần nữa, đã lại đúng với thuyết tương đối của ông.