Các công ty hay yêu cầu nhân viên thường xuyên đổi mật khẩu tài khoản để bảo đảm an toàn, thế nhưng liệu đây có phải một lời khuyên hữu ích?