HP vừa giới thiệu chiếc balo kiêm sạc di dộng Powerup Backpack với thỏi pin có dung lượng lên đến 22.400 mAh và sẽ được bán ra từ tháng Mười năm nay.