Terra là sản phẩm của công ty Ý Studio Nucleo, cho phép bạn tự trồng thảm cỏ của sân vườn mình thành hình dạng của ghế ngồi thông qua khung bằng giấy cạc tông.