Thông tin này khiến những ai đang mong chờ AMD RX460 cảm thấy thất vọng.