Kênh YouTube Thomas Kim vừa thực hiện một thử nghiệm thú vị khi khai thác sức mạnh của một dòng suối nhỏ để tạo ra năng lượng sạc pin cho iPhone.