Việc khắc phục xong sự cố đứt với cáp quang biển AAG sẽ hoàn thành vào ngày 21/8, đồng nghĩa với đường truyền internet quốc tế của Việt Nam còn chập chờn trong nhiều ngày sắp tới.