Một danh sách công bố hôm 1/8 trên The Deal Deal tự nhận bán dữ liệu của hơn 200 triệu người sử dụng Yahoo, Softpedia đưa tin.