Ngày này cách đây 25 năm (6/8/1991), website đầu tiên tr6n thế giới đã được ra đời bởi Berners-Lee - cha đẻ của World Wide Web.