Thực chất, hack máy tính hay điện thoại không phải là một cái gì đó quá cao siêu. Đó đôi khi chính là cách khai thác thông tin có giá trị bằng cách mạo danh người khác.