PhoneBuff đã tiến hành thử nghiệm thả rơi Samsung Galaxy S7 active và Lenovo Moto Z Force Droid Edition để kiểm tra khả năng chịu va đập của 2 thiết bị này.