Đời không phải bao giờ cũng màu hồng, ngay cả trong những cửa hàng long lanh của gã khổng lồ phần cứng.