Đây là vụ xe Tesla gặp tai nạn đầu tiên tại Trung Quốc.