Yahoo! Messenger có thể là một phần mềm lỗi thời đã chìm vào dĩ vãng, nhưng hiếm có ứng dụng nào để lại cho chúng ta nhiều hoài niệm như vậy...