Đây cũng là đóng góp quan trọng đầu tiên của Google cho dự án mã nguồn mở phần cứng này.