Tiếp tục là những động thái tích cực đối với những sự kiện trên toàn thế giới đến từ ông lớn công nghệ Google.