Tiến bộ của kĩ thuật nói chung và ngành hàng không nói riêng đã khiến máy bay là phương tiện an toàn bậc nhất hiện nay.