Hành động kỳ quặc này liệu có tác dụng gì không hay chỉ là một cách "làm màu" mới của giới thể thao?