Chủ tịch của Samsung vừa khẳng định công nghệ màn hình có thể gập vẫn chưa sẵn sàng để được thương mại hóa.