Mới đây DARPA đã tổ chức một cuộc thi vô cùng đặc biệt, đó là để cho các hệ thống AI hack lẫn nhau để tìm ra biện pháp bảo mật tự động an toàn nhất thế giới. Trong cuộc thi này, 2 hacker Việt đã tham gia đội tuyển TECHx và giành vị trí thứ 2.