Sau gần 30 năm xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, giữa năm 2014 Apple và IBM đã đặt bút ký thỏa thuận hợp tác lịch sử.