Rõ ràng Facebook đang tuyên chiến với những bài viết giật tít.