Việc lôi ta nghe từ túi ra mà thấy nó rối theo những cách không-thể-rối-hơn-được-nữa luôn là tác nhân gây ra tình trạng "máu dồn lên não" ...