Chiếc iPhone trong video đang chạy phần mềm test camera của Apple.