Các chuyên gia an ninh mạng vừa tìm ra một số mẫu virus máy tính mới cho thấy có khả năng Trung Quốc đã tấn công máy tính của các bên liên quan trong vụ kiện Biển Đông.