Viện Phát triển Internet (IRI) thuộc Bộ Thông tin Nga và "Rostelecom" vừa hợp tác triển khai chương trình tin nhắn trực tuyến an toàn dùng trong các cơ quan chính phủ.