Grab tỏ ra khá tự tin trong cuộc chiến với Uber ở thị trường Đông Nam Á và báo cáo tài chính công ty năm 2015 cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về cuộc chiến này.