Samsung đã dành ba năm để phát triển công nghệ này.