Vertu vừa giới thiệu bộ sưu tập Vertu Aster Chevron giá rẻ nhất từ trước đến nay trong series Aster (khoảng hơn 90 triệu đồng).