Một báo cáo gần đây cho thấy Apple đã chi cho các nhà phát triển hơn 50 tỷ USD.