Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2014, tính đến thời điểm này, Uber Việt Nam đã tròn 2 tuổi. Tỉ lệ với thời gian và số tiền đầu tư, startup Mỹ này cũng đã đạt được những thành tựu tại Việt Nam.