Rất có thể bộ phận chăm sóc khách hàng của Amazon sẽ nhận được bức thư email có dấu hỏi chấm từ Jeff Bezos nếu không sớm giải quyết sự việc đáng tiếc này.