Phải chăng việc nhái lại đối thủ đã cho thấy chính Facebook cũng đang lo sợ cho tương lai của mình?