Nó có tên gọi Area 404, khiến chúng ta liên tưởng tới dòng lỗi 404 khi không truy cập được Internet.