BlackBerry vừa quyết định cung cấp giải pháp Hub cho các thiết bị Android 6.0 Marshmallow.