Kể từ Windows 10 Anniversary trở đi, các Driver cũ không được Microsoft xác nhận sẽ không được phép cài đặt. Nhiều driver cho các loại card mạng cổ sẽ không còn sử dụng được nữa.