Hiện nay, tiếng Anh đã và đang trở thành thứ ngôn ngữ của toàn cầu. Nhiều bậc phụ huynh đã tính đến việc cho con mình học tiếng Anh ngay từ mẫu giáo. Tuy nhiên, nhiều mẹ vì quá mong muốn con có thể sử dụng tiếng Anh như gió mà đã có những cách nghĩ sai lầm trong việc cho con tiếp xúc với ngôn ngữ mới này.