Với các thủ thuật này, việc sử dụng Windows 10 Anniversary Update càng trở nên tuyệt vời hơn nữa.