Dây chung (dây nịt) là một vật dụng nhỏ bé nhưng được sử dụng khá phổ biến trong đời sống. Tác dụng chính của những chiếc dây chun này là để gói gém, buộc các đồ vật nhỏ.