Một chiến công lẫy lừng giúp ngăn chặn tội phạm an ninh mạng đang ngày càng hoành hành trong cuộc sống hiện nay.